I den här kursen kommer du att lära dig om kampanjnyckeltalen som ingår i Amazon Ads, en beskrivning av Amazons tillskrivningsmetodik och användningsfall för nedladdningsbara rapporter tillgängliga via Amazon DSP.

Efter att ha slutfört den här kursen kan du ...

  • Identifiera kampanjinsikter under hela kundresan
  • Definiera Amazons tillskrivningsmetodik
  • Skilja på de rapporter som är tillgängliga för export direkt från användargränssnittet.