Certifieringen i sponsrade annonser validerar en individs kunskaper i Amazons sponsrade annonser, som Sponsored Products och Sponsored Brands, med tonvikt på att vara redo för detaljhandeln, strategi för sponsrade annonser och kampanjoptimering. Den här certifieringen passar bäst för annonsörer eller byråer som utnyttjar Amazon Ads sponsrade annonser via annonskonsolen eller Seller Central.

Kurserna här nedan är en kollektion av intensivkurser för sponsrade annonser och andra inlärningsvägar som är utformade för att hjälpa dig att förbereda dig för certifieringsbedömningen. Du måste inte slutföra varje kurs för att ta provet. Varje avsnitt är organiserat utifrån ämne.